Convenţie a Bisericilor Penticostale Române

biserica astazi

Cea de-a 14-a Convenţie a Bisericilor Penticostale Române din Australia şi Noua Zeelandă, având motoul “Biserica Azi”, se desfăşoară în perioada 7 – 10 Ianuarie 2016, la Perth, în Western Australia, în atmosfera tot mai complexă a evenimentelor mondiale care confirmă cu claritate împlinirile profetice, specifice vremurilor din urmă, în care Biserica lui Hristos traversează cea mai controversată şi ambiguă perioadă din întreaga sa existenţă.

Trăim vremuri atât de asemănătoare cu ceea ce a fost anunţat prin Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia, pentru finalul existenţei umane, încât uneori ai impresia că aceste cărţi sfinte au fost scrise în zilele noastre. Şi totuşi ele sunt Cuvântul lui Dumnezeu venit în lumea noastră, direct de la Dumnezeu, prin Fiul Său şi prin inspiraţie divină, cu două şi chiar mai bine de  trei mii de ani în urmă.

Pentru Biserica lui Hristos de azi, perioada aceasta este perioada marilor provocări, perioada marilor încercări, perioada marilor convulsii spirituale, perioada multor înfrângeri şi căderi de la credintă, perioada îmbrăţişării multor erezii nimicitoare care pătrund chiar şi în biserică, perioada neruşinatelor încercări ale diavolului de schimbare  şi reinterpretare a adevărurilor Scripturii şi de redefinire a instituţiilor fundamentale ale umanităţii create de Dumnezeu Insuşi.

În acelaşi timp,  vremurile pe care noi le trăim, sunt şi perioada celor mai mari  întoarceri ale oamenilor la Dumnezeu, perioada marilor împăcări ale oamenilor cu Dumnezeu, perioada celor mai mari biruinţe spirituale, perioada Bisericii.

Domnul Isus se va întoarce curând şi Duhul Sfânt pregăteşte Biserica pentru întâmpinarea Lui. Adevărata Biserică se întăreşte cu fiecare zi ce ne apropie de marele eveniment al Răpirii Bisericii şi de Marea Nuntă a Mielului lui Dumnezeu.

Domnul Isus a spus, că nimic şi niciodată  nu va birui Biserica Lui; nici măcar porţile locuinţei morţilor. Nici deşertul tot mai arid şi drumul tot mai anevoios, întunecos şi greu al lumii prin care călătorim, nu va demobiliza Biserica Lui. În acest context am dori să proclamăm din nou aici la Perth, împreună cu toate bisericile româneşti din Australia şi Noua Zeelandă, cu oaspeţii şi prietenii ce vor fi împreună cu noi la această Convenţie,  că “nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi înstare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru”.

Vă îmbrăţişăm cu căldură şi dragostea copiilor lui Dumnezeu, dorindu-vă din adâncul inimilor noastre să aveţi la Perth un timp binecuvântat, exprimându-ne în acelaşi timp convingerea că prezenţa Domnului prin Duhul Sfânt, va fi deplină între noi, în aceste zile ale Convenţiei

Fiţi binecuvântaţi de Domnul !

Comitetul de Conducere al Bisericii Penticostale Române Perth, Western Australia

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>